Na prvo stran | Izberi jezik: Slovenščina

This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.


HORIZONTALNE centrifugalne črpalke so namenjene prečrpavanju čistih, agresivnih tekočin in drugih tekočin katerih sestava ni eksplozivno nevarna. V vsakodnevnih procesih jih uporabljamo za nekaj vrst olj, emulzij, za kisline, luge, tekočine v živilski industriji ter tekočine pri zahtevnih tehnoloških procesih; koncentrirane kisline in luge pri višjih temperaturah .
Črpalke so povezane z elektromotorjem preko magnetne ali mehanske skolpke.