Na prvo stran | Izberi jezik: Slovenščina

This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.


MOBILNE črpalke (samosesalne) imajo enako področje uporabe kakor predhodni skupini črpalk. Sama izvedba pa je namenjena izključno prečrpavanju. Prednost črpalk je v tem, da se smer pretoka lahko spremeni s spremembo smeri vrtenja pogonskega agregata - elektromotorja.