Na prvo stran | Izberi jezik: Slovenščina

This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.

Marotim d.o.o.MAROTIM d.o.o. je proizvodno, trgovsko in storitveno podjetje .

Specialnost je področje filtriranja agresivnih neeksplozivnih tekočin in dobava opreme za navedeno področje . Poleg filtrirnih naprav, vam nudimo različne vrste črpalk in potreben spremljajoči servis .

Če želite dopolnitev z navedenega področja v vašem galvanskem procesu ali kvalitetno vzdrževati svoj obstoječi sistem filtriranja, vam nudimo dragocene nasvete in dobavo različnih vrst filtrirnih elementov – vložkov . Na zalogi imamo: filter vreče, filter sveče in disk filtre. Vse filtre in filtrirne elemente katerih ne moremo ponuditi takoj iz zaloge , pa vam izdelamo ali priskrbimo na osnovi vzorca ali skice.

Nastanek podjetja MAROTIM d.o.o.

Marotim d.o.o. ima korenine v podjetju Maro d.o.o. in segajo v leto 1993. Glede na potrebe trga sta se v podjetju razvijala dva programa filtracije (filtri za EDM in filtri za agresivne medije) , ki vsak zase zahtevata individualni pristop in pri samih proizvodnih procesih nimata skupnega imenovalca. Zato je bila opravljena nujna organizacijska sprememba - oddelitev programov .